Insynslistan

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vart efter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Transaktionsdatum Utgivare Person i ledande ställning Karaktär Instrument
Thu Nov 15 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) 250-807-0747 Thomas Eldered Avyttring
Mon Nov 19 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Wise Group AB Erik Mitteregger Förvärv
Mon Nov 19 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Alcadon Group AB Mats Nyberg Förvärv
Thu Nov 15 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) 8283373089 Bo Andersson Klint Avyttring
Mon Nov 19 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) fender bar Bo Andersson Klint Avyttring
Fri Nov 16 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Starbreeze AB Bo Andersson Klint Avyttring
Thu Nov 15 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Starbreeze AB Bo Andersson Klint Avyttring
Fri Nov 16 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) 6172344862 Bo Andersson Klint Avyttring
Thu Nov 15 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) 347-860-0221 Bo Andersson Klint Avyttring
Thu Nov 15 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Starbreeze AB Bo Andersson Klint Avyttring
Thu Nov 15 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) (833) 503-9441 Gustaf Hermelin Avyttring
Fri Nov 09 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) (713) 650-1673 Karl Henrik Eskilsson Lösen ökning
Mon Nov 19 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) (831) 633-2394 Mats Jansson Förvärv
Fri Nov 16 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Trelleborg AB Måns Patrik Romberg Förvärv
Mon Nov 19 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Safe at Sea AB Peter Alexandersson Förvärv
Fri Nov 16 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Enorama Pharma AB Mats-Olle Rönngard Förvärv
Mon Nov 19 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Sobi Fredrik Wetterlundh Förvärv
Fri Nov 16 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Peptonic Medical Carl-Johan Inborr Lån utlåning
Fri Nov 16 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) Telefonaktiebolaget LM Ericsson Jan Troadec Karlsson Förvärv
Mon Nov 19 2018 01:00:00 GMT+0100 (CET) ProfilGruppen AB Richard Nylin Förvärv