Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie Blog

(605) 337-4316

Wycieczka do Gruzji

Zgodnie z przyjętym programem zajęć na rok akademicki 2017/2018, ujęta była wycieczka do Gruzji, którą organizowało  Biuro Podróży Wilda Travel w Poznaniu. Wczesnym rankiem 26.09. br. o godz. 3.3o,  grupa  z międzychodzkiego UTW (20...

0

XI Wielkopolskie Spotkania Artystyczne

16 czerwca 2018 r. – XI Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód’2018 Już po raz jedenasty Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie zorganizował spotkania artystyczne, których celem jest integracja Wielkopolskich i Lubuskich UTW oraz...

0

Zakończenie Roku Akademickiego UTW

Od Gaudeamus igitur w wykonaniu zespołu wokalnego UTW CHABRY, rozpoczęła się uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2017/2018. Gości powitał i uroczystość prowadził wiceprezes Włodzimierz Poraszka. Honorowy Rektor dr Włodzimierz Łęcki, tym razem nie mógł być...

8306631899

Miastu na urodziny

Dla uczczenia 640. rocznicy nadania Międzychodowi praw miejskich Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował konkurs literacki ph. Międzychód w wierszu i piosence. Wyniki ogłoszone zostały już w styczniu br., ale wręczenie wyróżnień i nagród odbyło się...

0

8049522266

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Wzięło w nim udział 90 studentów tj. 41 procent. Stowarzyszenie UTW liczy 246 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leon Cichosz ogłosił, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW jest prawomocne...

0

(316) 290-9293

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Międzychód i aktywnego udziału np. w akcjach sadzenia lasu otrzymaliśmy bilety z Nadleśnictwa na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”. Była to mila niespodzianka dla studentów i w dniu...

0

(817) 541-1084

Sekcja języka angielskiego zakończyła „piknikowym” spotkaniem zajęcia w bieżącym roku akademickim. Dydaktyczne zajęcia odbywały się dotychczas w pomieszczeniach klasowych ZST (d. rolnik), a tym razem ostatnie, przeniesione zostało na „łono natury”. To prowadząca zajęcia...

9149817660

800-712-6994

01 maja 2018 r. – grupa sceniczna FENIKS z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie wystąpiła z programem – Melodie włoskie i nie tylko – na majówkowej scenie w Międzychodzie. Mieliśmy możliwość przedstawić nasz program...